PROJECTS

(1)

M/S. ACCURATE ENGINEERING - KUKARWADA, VIJAPUR, MAHESANA, GUJARAT, BHARAT

(315X1 KVA)


(2)

M/S. CHHAM CHHAM WATER-PARK & RESORT - NAVARANGPURA, DASADA, SURENDRANAGAR, GUJARAT, BHARAT

(250X1 KVA)


(3)

M/S. GAYATRI ISPAT - KUKARWADA, VIJAPUR, MAHESANA, GUJARAT, BHARAT

(315X1 KVA)


(4)

M/S. UMA INDUS GAS PVT. LTD. - MAHESANA, GUJARAT, BHARAT

(250X1 KVA)


(5)

M/S. GAYATRI ISPAT - KUKARWADA, VIJAPUR, MAHESANA, GUJARAT, BHARAT

(3500X2 KVA)


(6)

M/S. MOTHERSON AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES ENGINEERING - NAVYANI, DASADA, SURENDRANAGAR, GUJARAT, BHARAT

(2000X1 KVA)


(7)

M/S. UVEER AUTOMOTIVE INDUSTRIES - MAHESANA, GUJARAT, BHARAT

(250X1 KVA)


(8)

CHIEF OFFICER NAGARPALIKA(STP) - DEESA, BANASKANTHA, GUJARAT, BHARAT

(800X2 KVA)


(9)

M/S. BABU CHEMICALS - BHASARIYA, MAHESANA, GUJARAT, BHARAT

(250X1 KVA)


(10)

M/S. SHREE SHYAM BIO ENERGY - NADASA, MAHESANA, GUJARAT, BHARAT

(315X1 KVA)